Prosjektleder og skientusiast

Bli kjent med Heidi og hverdagen hennes som prosjektleder i Bouvet 👋

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Navn 

Heidi Pallin Aaring

Kontor:

Region Nord, Trondheim 

Fortell en fun fact om deg selv eller en interesse du har: 

Jeg elsker å kjøre på ski og bruker hver mulig anledning på å gjøre dette. Mannen min og jeg brukte foreldrepermisjonen til å kombinere foreldrelivet med skikjøring. Dette har blant annet resultert i filmen «Mom’s Turn»

1661410944-mom_sturn_instaplakat_kvadrat-edited.png

 

Hvorfor begynte du å jobbe som prosjektleder?

Hele min yrkeskarriere har jeg jobbet som prosjektleder. Det er utrolig spennende å få ta del i ulike prosjekter med ulike sammensetninger av mennesker. Jeg motiveres av kombinasjonen av å jobbe i team med ulike kompetanse, og samtidig kunne jobbe selvstendig og strukturert. Det å kunne jobbe som prosjektleder/rådgiver i Bouvet gjør at man kan jobbe med ulike kunder, med ulikt ståsted og fokus – og det er dette som gjør jobben så utrolig spennende!

 

Nevn en ting eller person som inspirerer deg:

Det er vanskelig å velge ut en ting eller en person som inspirerer meg. Jeg lar meg lett bli inspirert av mennesker, spesielt hvis de gjør sin greie og går mot strømmen.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med for tiden?

Jeg avsluttet nylig et spennende prosjekt der vi bisto 10 kommuner i Salten på sin digitale reise for å kunne løse fremtidens utfordringer med bemanning, kompetanse og digitalisering. Dette var et typisk prosjekt der man er involvert i flere ulike nivåer i hver kommune, alt fra prosjektgruppe med IT-rådgivere og helsepersonell, til ledere og kommunedirektører. Utrolig flott prosjekt som viser at kommunikasjon og bevisstgjøring av dagens situasjon er viktig for å peke ut retning.

Bilde av Heidi med ski på ryggen på en fjelltopp
Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?
Hver dag er stort sett ulik, men en fellesnevner er møter med ulike team og nivåer. Dette kan være alt fra å diskutere ulike aspekter i et prosjekt med en prosjektgruppe til å ta viktige beslutninger på direktørnivå. Det å kunne tilpasse budskap til målgruppen er utrolig spennende.

Hvilke teknologi, rammeverk og metode foretrekker du?

Jeg bruker mye prosjektmetodikk i arbeidet mitt, men også visualiseringsverktøy som Miro for å skape felles forståelse for en endring.

 

Hva har du lyst å lære mer om?

Man blir aldri utlært, og jeg synes endringsledelse er veldig spennende. Vi lever jo i en verden full av endring, så det å kunne skape gode prosesser for mennesker i en endringsprosess er noe jeg vil lære enda mer om.


Hvordan synes du det er å være konsulent?

Jeg liker det veldig godt. Det å kunne være fleksible på bransje og arbeidsoppgaver er veldig motiverende og givende. Jeg vet ikke om det er mulig å gå lei av arbeidsoppgavene sine som konsulent, da de varierer fra oppdrag til oppdrag. I tillegg blir man kjent med mange kompetente og hyggelige mennesker, noe som gjør arbeidshverdagen spennende.

 

Har du noen tips/råd til nye i arbeidslivet?

Ta plass, vær nysgjerrig og har troen på egne ferdigheter – det er mangfoldet som utgjør helheten!