Digitalt samfunnsansvar

Digitalt Samfunnsansvar, er et sett med praksis og atferd som hjelper virksomheter med å bruke data og digitale teknologier på måter som oppfattes som sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig. 

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Ifølge FN og EU er bærekraftig omstilling og digital transformasjon nært knyttet sammen, ofte omtalt som en "tvillingtransformasjon." Det argumenteres for at løsningen på bærekraftsutfordringene i stor grad avhenger av utviklingen av ny teknologi og overgangen til digitale tjenester.

Digitalisering spiller en avgjørende rolle i å realisere bærekraftsmål. Den omfatter alle samfunnsområder. forstå sammenhengen mellom Digitalisering og bærekraft er svært viktig og kan åpenbart være positive, men vi ser også ringvirkninger som kan være både uheldige og utilsiktet. 

Vi mener at det er gode grunner å forstå digitalt samfunnsansvar som en form for tilnærming til bærekraftig samfunnsutvikling.

Digitalt Samfunnsansvar er et sett med prinsipper som fremmer ansvarlig bruk av data og digitale teknologier av virksomheter. 

Prinsippene ble utarbeidet av en internasjonal interessegruppe bestående av akademikere og representanter fra næringsliv som engasjerer seg i internasjonale saker knyttet til digitalisering, og kalles Corporate Digital Responsibility (CDR).

Behovet for «Digitalt Samfunnsansvar» i markedet har vært stort og sprer seg både i Norge og globalt. Sammen med GoForIT har vi oversatt prinsippene til norsk, og hadde lansering av prinsippene i februar 2023.

I GoForIT, hvor Bouvet er en aktiv bidragsyter og partner, jobber vi sammen med det offentlige for å utforske hva og hvordan man kan jobbe med prinsippene i praksis.

Digi har publisert en kronikk om digitalt samfunnsansvar skrevet av de som stod i bresjen for å oversette prinsippene til norsk: Pia Jøsendal, avdelingsleder i Bouvet, Leif Skiftenes Flak, professor ved Universitetet i Agder, Ida Meuche, prosjektleder i Bouvet og Mali Hole Skogen, direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge.

Bilde av de De som stod i bresjen for å oversette prinsippene til norsk: Pia Jøsendal, avdelingsleder i Bouvet, Leif Skiftenes Flak, professor ved Universitetet i Agder, Ida Meuche, prosjektleder i Bouvet og Mali Hole Skogen, direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge.

 

Prinsipper for digitalt samfunnsansvar 

1. Hensikt og tillit

2. Lik tilgang for alle

3. Et godt digitalt samfunn

4.Vurdér økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser

5. Skap vekst gjennom påvirkningsøkonomi

6. Skape en bærekraftig planet

7. Redusér teknologiens påvirkning på klima og miljø

Diverse illustrasjoner for bærekraft.png

 

 1. Hensikt og tillit

En klar og tydelig offentlig intensjonserklæring.

En forpliktelse til å gjennomføre sterk og ansvarlig digital styring, dokumentert ved for eksempel:

•opprettelsen av et etikkråd for digitale spørsmål

•innsats for å gå foran som et eksempel

•arbeide for bedre lovgivning, regulering og etisk veiledning i de geografiske områdene virksomheten opererer i.

Artboard 3.png
 

 

2. Rettferdig og likeverdig tilgang for alle

Forpliktelse til likhet, mangfold og inkludering i virksomheten og den utvidede verdikjeden som bidrar til at produkter og tjenester er tilgjengelige og kan benyttes av alle.

Videre skal de ansatte som er involvert i utviklingen, leveringen og støtten av disse produktene og tjenestene behandles på en ansvarlig og rettferdig måte.

 

Artboard 6.png
 

 3. Et godt, digitalt samfunn

Sterkere fokus på å beskytte personopplysninger, støtte økt personvern, arbeide mot digitale skiller når det gjelder tilgang eller ferdigheter, og forstå og beskytte hele samfunnet mot de negative konsekvensene av digitale produkter og tjenester.

Artboard 4.png

 

4. Vurder økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser

Vurdér økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser i beslutningsprosesser.

Vis åpenhet angående bruken av algoritmer og data overfor både aksjonærer, ansatte og forbrukere.

Støtt en mer rettferdig fordeling av inntektene, både innenfor og utenfor virksomheten, og reduser den økonomiske påvirkningen på lokalsamfunn gjennom bærekraftig automatisering. 

Artboard 3.png

 

5. Få større fremgang med påvirkningsøkonomi

Gjennomfør tiltak for å øke forbrukernes etterspørsel etter miljø- og samfunnsmessig bærekraftige produkter.

Fremme cleantech, greentech og små og mellomstore bedrifter i verdikjeden som har lave utslipp.

Investér i initiativ som er bærekraftige og har en positiv samfunnsmessig effekt.

Artboard 4.png

 

6. Skap en bærekraftig planet

Forstå virksomhetens påvirkning og rapporter fremgang og innsats i henhold til gjeldende rapporteringsstandarder.

Tenk nytt og oppnå høyere mål enn karbonnegativitet.

Tenk nytt for å bidra til å løse de største samfunnsutfordringene

Artboard 5.png

 

7. Redusér teknologiens påvirkning på klima og miljø

Implementer en IT-strategi med miljøperspektiv, forstå konsekvensene av teknologi, gå over fra tradisjonell energibruk til fornybar energi, og reduser og begrens miljøpåvirkningen samt bruken av kompensasjonsordninger som miljøtiltak.

Artboard 2.png

 

ab6765630000ba8af30153e70cd017bff48b78bc.jpg

Podcast om digitalt samfunnsansvar 

I denne episoden utforsker vi de syv prinsippene for digitalt samfunnsansvar. Vi har gleden av å ha med oss fire eksperter i studio, alle engasjert i arbeidet med å gjøre teknologi både tryggere og mer bærekraftig. En stor takk til Cecilie Wian, Pia Jannike Virmalainen Jøsendal, Rebekka Olsson Omslandseter og Ida Meuche som gjester denne episoden av Bouvet Bobler.

Lytt til Bouvet Bobler

 

Kontakt oss for en prat om digitalt samfunnsansvar

Pia Jannike Virmalainen Jøsendal
Avdelingsleder
Ida Meuche
Prosjektleder
Bærekraft.svg

Les mer om vår tilnærming til Bærekraft, ESG og samfunnsansvar 

 

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

Les mer her