Delingskulturen lever i beste velgående

– Det å kunne lære av og bort til kollegaer og team er et mektig virkemiddel for fellesskapet som vi ikke skal ta for gitt, forteller Stian Andrå i Bouvet Innlandet. Bli med på en kveld der deling står i sentrum og møt noen av våre kollegaer som forteller hvorfor det er så viktig å dele.

Publisert:

3. mai 2024

Bouvet har en sterk delingskultur som gjenspeiles i kompetansedelingsinitiativer og i Bouvets daglige arbeid, der både samarbeid og raushet står sentralt – ikke minst i samhandling med kundene.

Meksikansk-innlandet.jpg
Bildet er fra ett BouvetOne-arrangement fra Innlandet der det var meksikansk tema

Den største arenaen for deling er likevel BouvetOne, Bouvets faglige internkonferanse som avholdes to ganger i året. Her er det de ansatte som holder foredrag for kollegaer og dette er en viktig arena forteller avdelingsleder Stian Andrå. 

Stian Andraa.png

– På denne arenaen får vi virkelig kjenne på verdiene våre og den delingskulturen og entusiasmen vi opplever på slike dager er uten sidestykke. Vi har ansatte som briljerer på scenen mens de forteller om et tema som opptar de. Det kan være alt fra tekniske historier og utfordringer til personlige interesser og hobbyer, forteller Stian. 

Og ifølge han deles det i mange forskjellige former og settinger og det går i alt fra å spørre en kollega om bistand over pulten til å invitere til faglunsj, innedager og arrangere hackaton. 
 

Hvorfor er deling viktig?

Møt tre av Bouveterne på Innlandet som forteller hvorfor deling er viktig og hva de brenner for faglig.

Siren Zeitz Schou Lund
Utvikler

Siren.jpg

Jobber for tiden som backend – utvikler og tech lead i teamet i Dun & Bradstreet. Der jobber jeg primært med gjenpartsbrev, kredittdata og fakturering. Mange spennende prosjekter. De er fremoverlent teknologisk og det er gøy å jobbe der. 

Hva brenner du for faglig?
Jeg brenner for gode løsninger og at de er riktige, vedlikeholdbare og forståelige og ikke minst at de løser kundens behov på en god måte og er det de var på jakt etter. Vi skal ikke lage noe de ikke vil ha, derfor er det også viktig å forstå domene, forretningen og behovet.  

Hvorfor er kunnskapsdeling så viktig?
For å heve kompetansenivået hos alle og også for å minimer tiden en annen skal bruke for å finne ut av ting selv er det viktig at vi deler. Da får vi nye ideer og tips og det er interessant for alle å se hva som rører seg og føle at man er en del av et felleskap. 

Hva sitter du igjen med etter en slik delingskveld?
Veldig viktig å ha slike typer kvelder innimellom, for det sosiale og for delingskulturen. Med å ha litt gruppeaktiviteter også blir vi ristet litt sammen med personer man ikke nødvendigvis er sammen med ellers. En veldig bra kveld.

Kenneth Solstad-Haugen
Utvikler 

Kenneth_Innlandet.jpg

Jobber for tiden som utvikler i Dun & Bradstreet med et produkt som heter Consumer Intelligence. Dette tilbys som et API for å levere markeds- og kundeinnsikt.
 
Hva brenner du for faglig?
Det å utvikle gode, robuste løsninger som er fremtidsrettet, trygge og brukervennlige. Som ingeniør er jeg opptatt av å effektivisere og automatisere prosesser, og slår gjerne også et slag for bærekraft og miljø i egnede fora.
 
Hvorfor er kunnskapsdeling så viktig?
Det er viktig fordi vi alltid ønsker å utvikle oss, både som individer og team. Vi bygger fellesskap, og når man setter sterke fagpersoner sammen er fellesnevner at vi ønsker å lære og dele. Det er med på å bidra til at vi styrker samarbeidet og oss som konsulenter. For å styrke fellesskapet står delingskultur sterkt for oss.
 
Hva sitter du igjen med etter en slik delingskveld?
Først og fremst en veldig hyggelig dag med gjengen vår. God balanse mellom gode og inspirerende fag-innlegg og sosialisering. Slike aktiviteter er bra for både kompetanseutvikling og samhold. Alt i alt veldig godt investert tid.


 

Mari Opsahl
Prosjektleder

Mari-Opsahl.jpg

Jobber for tiden som teamleder i Statnett i et stort og spennende prosjekt som blant annet jobber med balansering av strømnettet. (lenke til prosjektreferanse) 

Hva brenner du for faglig?
Jeg brenner for folk! En av mine viktigste jobber i prosjektet er å støtte teamet mitt og redusere organisatorisk risiko i prosjektet. Sørge for å legge til rette for at teamet har det de trenger, og være deres kontaktpunkt mot omverden samtidlig som jeg skjermer de når det trengs. Det er teamet som skal skinne, motiveres, føle seg trygge og få utviklet seg slik at vi leverer kunde- og brukerverdi. Mye av min tid går også med til samhandling på tvers i prosjektet, delprosjekt og  mellom Autobal og Fifty.

Hvorfor er kunnskapsdeling så viktig?
Når vi får det fra våre nærmeste kollegaer og i det formatet for ting de står i hver dag blir det enklere å ta det med seg i sin egen hverdag. Det hjelper ikke bare med teori. I mitt fag er praksis noe helt annet. Det er også lettere å sparre og kontakte folk når jeg har mer innsikt i hva de jobber med. Når vi deler får vi se hva som bor i kollegaene våre, ikke bare hva som står i CV-en. Dessuten er det viktig å vise frem folka våre og hva de sitter i. Vi hører oftest bare overskriften på hva de jobber med, ikke hva de bidrar med av verdi. Derfor er BouvetOne og kunnskapsdeling en nydelig plattform. 

Hva sitter du igjen med etter en slik delingskveld? 
Jeg sitter igjen med en følelse av å ha lært noe nytt, blitt kjent med flere kollegaer på tvers og en styrket tilhørighet til region/avdeling. Rett og slett påfyll av både kompetanse og sosialt.