Data for alle i Equinor

Fra en dokumentbasert til objektbasert tilnærming, Spine-prosjektet til Equinor vil endre måten energibransjen jobber med data.

Basert på artikkel i Computerworld 

– I et utbyggingsprosjekt bruker vi i overkant av 100.000 dokumenter, det skal vi klare å kutte ned med 30 prosent. Ordene kommer fra en engasjert Trond Karlsen, It-lead og Enterprise-arkitekt hos Equinor. De 30 prosentene han snakker om er imponerende, men det er setningen som følger raskt etter som viser verdien i Spine-prosjektet.

– Ved å spare inn disse 30 prosentene med viktige og flittig brukte dokumentpakker kan vi spare rundt 70 prosent av arbeidet og tiden brukt på å hente og endre data.

Om Spine-prosjektet

Equinor, med Karlsen i spissen, startet prosjektet Spine, som i det engelske ordet for ryggrad, hos Equinor for rundt tre år siden.

Ideen var å samle og strukturere data som blir brukt i prosjekter og gjøre disse tilgjengelige for sluttbrukere på tvers av systemer og prosjekter.

Karlsen ønsket å endre regimet rundt en dokumentbasert tilnærming ved å sette data i sentrum som objekter fremfor dokumenter.

Det var ikke aktuelt for Equinor å få frem Spine alene, til det har prosjektet vokst seg for stort. Med på laget har de en rekke samarbeidspartnere blant annet Bouvet. 

Fra Bouvet er det mellom 25 og 30 som jobber utelukkende med Spine-prosjektet.

Begynte som et It-prosjekt 

I energibransjen spesielt er man avhengige av teknisk dokumentasjon, og til nå har det vært opp til mennesker å tolke dataene som ligger lagret i utallige kilder, systemer og i ulike versjoner. Dette krever tid, ressurser og øker risikoen for feil da det krever manuelle prosesser rundt både produksjon og oppdatering av dokumentasjon.

– Det hele begynte jo som et it-prosjekt, men man kan ikke levere et it-prosjekt i denne skalaen ved kun å tenke it-teknisk, sier Karlsen.

Det er i stor grad forretningsdrevet, og selv om visjonen og kjernen er lik, får vi mange flere gode ideer fra forretningssiden. Det er nøkkel for at vi skal lykkes, vi hadde ikke kommet dit om det bare hadde vært et it-prosjekt.

Ideen til Spine ble unnfanget underveis i Johan Sverdrup-prosjektet, men kom da på et stadie der det var for sent å iverksette på det feltet. 

Digital tvilling for data

Prosjektet jobber i parallell utvikling sammen med Industri 4.0-initiativer som vil ha store konsekvenser for bransjen. Blant annet ved å benytte et åpent, felles og standardisert digitalt språk i bransjen og ved å gjøre informasjonen maskin-til-maskin lesbar, vil kostnader reduseres og man vil se en økning i effektivitet og datakvalitet.

Optimaliserte beslutninger og redusert risiko for feil ved å gjøre det mulig å ta riktige avgjørelser raskere, med alltid oppdaterte og korrekte data som eksisterer ett sted.

Mulighetene er uendelige ved bruk av digitale tvillinger og gevinstene vil krystalliseres gjennom blant annet økt sikkerhet, økt produksjonseffektivitet, bedre planlegging og til slutt, redusert CO2-fotavtrykk. 

– Vi snakker ofte om digitale tvillinger, men jeg liker å tenke på dette som en digital tvilling kun for data, med en konsistent datamodell med data i bånn, sier Karlsen.

Samarbeidet

Det var ikke aktuelt for Equinor å få frem Spine alene, til det har prosjektet vokst seg for stort. Med på laget har de en rekke samarbeidspartnere blant annet Bouvet. 

Koronaepidemien har gjort arbeidet krevende gjennom de siste to årene, noe Janne Torstensrud Krohn, team lead og koordinator for Spine-prosjektet kan skrive under på.

– Vi hadde nok kommet dobbelt så langt om det ikke var for korona. Et prosjekt som dette kan nyte godt av samarbeid og raske avklaringer. Det har satt oss tilbake, men samtidig er vi samlet igjen nå og har fått igjen den energien vi trenger.

 

Trond Karlsen, It-lead og Enterprise-arkitekt hos Equinor jobber sammen med Janne Torstensrud Krohn, team lead og koordinator fra Bouvet på det spennende Spine-prosjektet. (Foto: Jan Birkeland)
Samarbeid
Trond Karlsen, It-lead og Enterprise-arkitekt hos Equinor jobber sammen med Janne Torstensrud Krohn, team lead og koordinator fra Bouvet på det spennende Spine-prosjektet. (Foto: Jan Birkeland)

Utviklerne blir utfordret til å tenke utenfor boksen

Torstensrud er også klar på at Spine er et krevende prosjekt som krever mye av de som er innvolvert. Fra Bouvet er det mellom 25 og 30 som jobber utelukkende med Spine-prosjektet.

– Det var veldig konseptuelt i starten, noe som krevde mye av utviklerene og de som er involvert i prosjektet. Nå har vi proof of concept. Utviklerne blir utfordret til å tenke utenfor boksen. Du må ha noe som løfter blikket og som kan engasjere. Det er veldig spennende for utviklerne å jobbe med,det er litt nybrottsarbeid dette.

Torstensrud har også satt ned nøkkelpilarer i arbeidet med Spine: Datainteroperabilitet gir et åpent, delt og standardisert vokabular, grensesnitt og formater for å koble til og samarbeide på nye autonome måter. Digital tvilling frigjør data fra lukkede systemer til en åpen, styrt, agnostisk plattformkilde ved bruk av interoperabilitetsstandarder. Samarbeid i industrien er viktig for å oppnå interoperabilite og et felles digitalt språk samt datasikkerhet for riktig tilgangskontroll.

Alt handler om data

Spine er ikke et frittstående produkt, men er heller bygget opp av en mengde informasjonskilder og programvare. Karlsen legger ikke skjul på at det er et data-tungt prosjekt, uten de flashy tegningene og grensesnittene vi ofte får presentert. De bygger i Azure-plattformen og jobber litt bak i kulissene for at eksisterende programvare og løsninger skal kunne hente og lese data fra en universell og standardisert kilde.

– For dataene har vi en del grunnpilarer vi har med oss fra starten. Vi må kunne spore alle endringer slik at vi kan sjekke data i transport. Samtidig må all data henge i hop, vi kan rett og slett ikke ta imot og prosessere feil eller manglende data. Tilgangen til informasjonen må vi også ha kontroll på. Det er mange som skal ha det men vi må ha kontroll på hvem.

Naturlig å tenke på fornybar energi

Den neste kunden til Spine er allerede identifisert, og Karlsen sier det er naturlig å tenke på fornybar energi som en industri der Spine vil kunne gjøre nytte.

– Det skal være veldig lett å implementere Spine for nye prosjekter innen olje og gass, men absolutt også for såkalte renewables. Det er erfaringen fra olje og gass vi drar med oss inn til renewables: det er den samme type informasjon, en litt annen vekting i forhold til tag vs utstyr, litt andre forhold, men all erfaring drar vi med oss videre inn til fornybar energi.

Samtidig er fremtiden for energiproduserende anlegg at de blir mer ubemannet, mindre, robotiserte og autonome.

Anleggene skal ikke spesialtilpasses, men standardiseres og masseproduseres på en effektiv måte. Dette er spesielt aktuelt innenfor fornybar energi der det i stor grad er behov for standardiserte utstyrspakker.

Spine-prosjektet er kanskje ikke det mest spennende rent visuelt. Men bransjen lever av data, og ved å standardisere, gjøre den mer universelt tilgjengelig og sikre data står Spine sentralt i å danne fundamentet for hvordan energiselskaper kan jobbe mer effektivt i fremtiden.