Åpne data til folket

– Det er viktig at offentlige data gjøres tilgjengelig for folk og kart er en kjempefin måte å visualisere informasjon på, sier Inger Johanne fra Bouvet.

Ylva Seiff Berge

BarentsWatch utvikler brukervennlige karttjenester som gjør hverdagen enklere og tryggere for maritime næringer. Dette gjøres gjennom brukerstyrt og smidig utvikling, og ved samarbeid på tvers av etater. BarentsWatch deler de fleste av sine APIer, og oppfordrer andre til å bruke dem og bygge nye løsninger og applikasjoner.

I tett samarbeid med BarentsWatch har Bouvet utviklet responsive og brukervennlige karttjenester som viser status for fiskehelsen i oppdrettsnæringen, gir fiskere fiskerirelatert info og varsler om bølger og dårlig vær på havet. På barentswatch.no finner man nyttig informasjon som hjelper brukerne å ta riktige valg på havet.

Unikt innblikk i kartdata

Inger Johanne Håkedal

Digitale karttjenester har flere fordeler over papirkart, man kan zoome, se flere informasjons-lag samtidig, og få oppdateringer i sanntid. Av og til kan digitale kart bli så fulle av informasjon at de blir vanskelige å tolke. Derfor er karttjenestene i BarentsWatch skreddersydd for å passe til brukernes behov.

- Sammen med BarentsWatch har vi bygd opp kartløsninger fra bunnen av. Vi benytter kartbiblioteket OpenLayers og bruker bakgrunnskart fra Kartverket. Så legger vi på data fra flere offentlige etater. I karttjenesten Fiskehelse viser vi for eksempel data fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet, som til sammen gir et helhetsbilde av fiskehelsen i oppdrettsnæringen, sier Inger Johanne Håkedal, konsulent i Bouvet.  

Bekjemper lakselus

skjermdump-fiskehelse

Før Fiskehelse ble lansert i 2016 fantes det ikke offentlig tilgjengelig informasjon om lakselus på det enkelte oppdrettsanlegg. De som ønsket informasjon måtte sende innsynsbegjæring til Mattilsynet, og fikk utlevert ukesrapporter i tabellform. Prosessen tok tid, og informasjonen var tung å lese. Mattilsynet brukte mye ressurser på å behandle slike innsynshenvendelser.

– Fiskehelse-prosjektet har gått over tre år og karttjenesten har nå blitt et viktig verktøy for å analysere utbredelsen av fiskesykdommer og lakselus i Norge. Kartet viser status i dag, men også historisk, helt tilbake til 2012, sier Inger Johanne.   

Lakselus-informasjonen oppdateres daglig med rapporter som blir sendt inn av næringen selv via Altinn. 

– Nå arbeider vi med å få trafikkmønstre fra brønnbåter inn i kartet ved hjelp av sporingsdata fra Kystverket. Dette er også informasjon som ikke har vært offentlig tilgjengelig tidligere.

Varsler på havet

Bilde av bølgevarselet til BarentsWatch

Bølgevarsel er et annet interaktivt kart som Bouvet har utviklet for BarentsWatch. Dette viser bølgehøyder for kystnære strekninger to dager frem i tid. Hovedmålgruppen er skippere på passasjerfartøy. Noen typer fartøy kan ikke kjøre dersom det er for høye bølger, av hensyn til sikkerhet og komfort.

– I sommer har vi sett at kartet også brukes av fritidsbåtførere og kajakkpadlere, og det er motiverende. Vi får flere sidevisninger når det blåser opp til kuling og storm, så nå har det nesten blitt sånn at vi jubler for dårlig vær, sier Inger Johanne.

En spennende reise

­– Det er spennende å jobbe så tett med BarentsWatch. Teamet består nå av 7 dyktige konsulenter fra Trondheims-kontoret. Både vi og kunden jobber smidig, har stort engasjement og vilje til å prøve ut nye ideer, sier Inger Johanne og legger til: 

– Dette er tjenester som endrer seg hele tiden og det er veldig spennende å være med på utviklingen. Vi ser hele tiden på nye muligheter. 

Bilder fra fiskeoppdrettetToppbilde er tatt av: Johan Wildhaugen