Alle snakker om kunstig intelligens. Hvorfor skal akkurat du bry deg?

Kunstig intelligens (KI) kommer til å påvirke deg og arbeidet ditt – enten du liker det eller ikke. Det er like greit å bli kjent med teknologien, først som sist, mener Marek Vetter i Bouvet.

Tormod Myrland Aadnesen

Publisert:

20. sep. 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

– De som i sin tid spådde at internett var en døgnflue, ser litt dumme ut i dag. Så spørsmålet er ikke om KI er kommet for å bli. Spørsmålet er hvordan du kan bruke teknologien som et nyttig verktøy. KI vil påvirke nesten alle typer virksomheter og veldig mange jobber, også i kunnskapsindustrien, sier Marek Vetter. Han jobber som data scientist i Bouvet, og er spesielt opptatt av maskinlæring og generativ KI.

Hva betyr det at den kunstige intelligensen er generativ?

– At den lager  – genererer – noe nytt på grunnlag av eksisterende informasjon. Nå har nok de fleste hørt om tekstgenereringsverktøyet ChatGPT. Verktøyet kan analysere og finne mønstre i store mengder tekst, som det bruker til å produsere nytt innhold. I tillegg til tekst, kan du bruke generativ KI til å lage bilder video, kode, tale og så videre. Teknologien innebærer store muligheter for enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet som helhet.

Hvilke muligheter snakker vi om?

– Både små og store oppgaver på samfunns- og individnivå, er det veldig generelle svaret. I det store bildet kan generativ KI bearbeide enorme mengder informasjon – og på den måten åpne helt nye dører for virksomheter, vitenskapen og samfunnet som helhet. Hvis vi konsentrerer oss om oss «vanlige folk», kan vi for eksempel bruke generativ KI til å foreslå, forbedre, tilpasse og oversette tekst. Og hvis du for eksempel skal lære deg noe nytt, kan ChatGPT oppsummere eller lage et sammendrag av større/detaljerte tekster. Slik kan du gå mer målrettet til verks når du skal fordype deg i et tema enn hvis du måtte samle inn og skaffe deg oversikt over store mengder informasjon selv.

Hvilke problematiske sider har KI?

– Vi må være åpne om utfordringene knyttet til transparens, ansvar, personvern, etikk og demokratisk kontroll. I daglig bruk må vi dessuten være klar over at det som går inn i KI-verktøyet påvirker det vi får ut. Det reiser etiske problemstillinger. Hvis «input» for eksempel representerer befolkningen på en skjev eller diskriminerende måte, vil «output» videreføre og dermed forsterke problemet. Det kan også nevnes at mye av kildematerialet til ChatGPT kommer fra USA, der verdisynet og klimaet i ordskiftet er annerledes enn her hjemme. Dette understreker behovet for menneskelig interaksjon i bruken av generativ KI. Dessuten jobbes det med å lage norske KI-modeller. 

Ny teknologi og konsekvensene av den kan virke skremmende.

– Ja, og det mange som advarer mot KI. Flere virksomheter har lagt ned forbud mot bruk, og mange advarer om at teknologien kan gjøre mennesker overflødige og overta verden. Jeg tror ikke det vil skje. Men teknologien vil helt sikkert forandre verden – inkludert mange jobber. I det store bildet må vi ha to tanker i hodet samtidig: KI har både muligheter og fallgruver. Vi må unytte det første og unngå det siste. Teknologien vil bli stadig bedre og tryggere etter hvert som vi får mer erfaring, produktene blir modne og vi får på plass rammebetingelser, kontrollmekanismer og gode strategier.

Du holder kurs i generativ KI hos Bouvet i Oslo. Hva vil du formidle?

– Dette er et introduksjonskurs hvor du lærer mer om tekst- og bildegenerering. Kurset er praktisk rettet, og målet er at deltakerne skal lære mer om hva generativ KI er, hvordan de kan bruke det best mulig – og hva de må tenke på med tanke på sikkerhet og etikk. Kurset passer både for nybegynnere og folk som har litt erfaring med generativ KI.

Mer informasjon om kurset Introduksjon til Generativ KI.