Virksomhets­arkitektur

Alt henger sammen med alt. Det gjelder i virksomheter som i livet for øvrig. Dagens bedrifter må forholde seg til et stadig økende antall systemer og applikasjoner. Hvordan sørge for at disse utgjør en helhet som støtter opp under dine strategier, mål og prosesser?

Virksomhetsarkitektur handler om å se helheten i systemporteføljen på en måte som sikrer informasjonsflyt, river siloer og legger til rette for endring. Andre gevinster er reduserte IT-kostnader, kortere «time to market» og aller viktigst: mer fornøyde kunder.

Bouvet hjelper deg å avdekke behov og finne helhetlige løsninger som reduserer risiko og gjør det enklere å ta gode valg for framtiden. 

Kontaktpersoner

Olav Haarr
Avdelingsleder
Bente Mortensen
Rådgiver
Robert Bààr
Avdelingsleder
Pia Jannike Virmalainen Jøsendal
Avdelingsleder
Susanne Åberg
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter