Tjenestedesign - Bouvet Norge

Tjenestedesign

Bouvet har et av Norges største fagmiljøer innen tjenestedesign, og har mange spesialister innen de forskjellige metodene i tjenestedesign. Vårt fagmiljø består av personer med kompetanse innen design thinking, design, innsikt, organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Tjenestedesign er også en fellesbetegnelse for metoder, prosesser og verktøy som brukes for å skape gode brukeropplevelser.

Vi er bevisste på at tjenestedesign må sees i et tverrfaglig perspektiv og setter alltid sammen team bestående av folk fra forskjellige fagområder. Vi har sett mange «rene» tjenestedesignprosjekter ende sine dager i en skuff fordi forståelsen for organisasjon, jus og teknologi ikke har vært god nok.

Bouvets metodikk innen tjenestedesign er utviklet for å sikre at vi «designer de rette tingene» og «designer tingene rett». Dette er en klassisk «to-diamant» utviklet av UK Design Council (2005). Bouvet utvider denne med å også ta med selve realiseringsfasen med implementering, endringsledelse, evaluering og gevinstrealisering. Vår metodikk består dermed av 3 faser der vi for hver av fasene har et stort sett av verktøy og teknikker tilgjengelig. Eksempler på dette er Google Design Sprint, dybdeintervjuer, kvantitative undersøkelser, ideworkshops og prototyping.

Kontaktpersoner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Avdelingsleder
Maren Volsdal Skirbekk
Helene Tønnessen
Regionleder Sør

Noen av våre historier og prosjekter