Systemutvikling og arkitektur

I Bouvet møter du et av Norges største og mest kompetente systemutviklingsmiljøer. Vi skreddersyr det meste av løsninger til både offentlig og privat sektor – fra mindre start-ups til store offentlige og statlige virksomheter. 

Fokus på å utvikle verdi for kundene 

Bouvet bistår kunder i hele livsløpet til en løsning. Vi er involvert i alle faser av utviklingsprosessen, legger vekt på tverrfaglig samarbeid med andre fagdisipliner som tjeneste-, og forretningsdesign, smidig rådgivning, prosjekt- og testledelse og informasjonsarkitektur. Ved å tilby en bredde av fagdisipliner mener vi at vi kan skape enda bedre løsninger for våre kunder, fra å analysere brukerbehov, definere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, design av teknisk løsning, utvikling, test og produksjonssetting – alt for å skape forretningsmessig verdi for kunden.  

Kompetansedeling 

Våre systemutviklere er entusiastiske, nysgjerrige og fremoverlente. De tar stort ansvar i prosjekt og er ikke redd for å utfordre problemstillinger for å finne best mulig løsning. De fleste av våre konsulenter jobber i team – enten rene Bouvet-team eller i en miks med enten kundens ansatte, eller andre konsulentselskaper. 

Bouvet er kjent som et selskap med en sterk delingskultur og har erfaring med at konsulenter veileder og viderefører kompetanse som etterspørres i prosjektet. Intern kompetanseheving og delingskultur bidrar til å heve både våre ansattes og kundenes kompetanse på hva som er robust teknologi og metode gjennom å holde seg oppdatert på mulighetene nye trender og nye verktøy gir. 

Karriereutvikling som utvikler

Våre konsulenter jobber innen mange forskjellige fagområder og for mange spennende kunder. Dette gir deg store muligheter for egen karriereutvikling. Er du en fersk utvikler med et mål om å bli en teknisk arkitekt? Eller vil du gjerne jobbe mer mot prosjektledelse og forretningsarkitektur? Eller kanskje har du jobbet lenge med low-code løsninger og vil nå gjerne starte med frontend utvikling? Alle disse mulighetene har du  i Bouvet, det er nesten bare din egen interesse som begrenser mulighetene. 

Noen av våre historier og prosjekter