Samhandling - Digital arbeidsplass

Dagens arbeidsliv endrer seg raskt, er mer digitalt og mindre avhengig av de fysiske kontorene enn for bare få år siden. I takt med dette stiller de ansatte høyere krav til bedriftens digitale løsninger, og forventer gode plattformer som gjør informasjon, samhandling og kommunikasjon enkelt. Samtidig blir det stadig viktigere å sikre bedriftens informasjon. Alt dette kan vi hjelpe din virksomhet å lykkes med.

Microsoft 365 er plattformen som muliggjør den digitale arbeidsplassen og den hybride arbeidshverdagen gjennom innovative Office-apper, intelligente skytjenester og god sikkerhet som gjør det enkelt å jobbe, samhandle og kommunisere digitalt.

Bouvet har lang erfaring med plattformen, og bistår en rekke kunder i både offentlig og privat sektor med alt fra innføring, forvaltning og brukeradopsjon. 

Vi hjelper kundene våre i reisen til skyen gjennom å implementere gode samhandlingsløsninger, og en fungerende og effektiv digital arbeidsplass. Dette innebærer løsninger for å bruke data for å ta gode beslutninger, personifisert informasjon og kompetanseområder som sikkerhet, brukeradopsjon, samt optimalisering av prosesser og ta ut verdien ved innføring av løsning.

I tillegg til bred kompetanse innen de ulike tjenestene og applikasjonene i plattformen, tilbyr vi også flere komponenter utviklet for å utvide og forenkle typiske prosesser i plattformen. Komponentene er utviklet basert på behovene som er felles for mange av våre kunder. Vi tilbyr komponenter som en del av våre prosjekter, noe som gjør at du som kunde får tilgang på gode, velutprøvde løsninger som minimerer utviklingstid og risiko i prosjektet.

Vi kan bistå i både små og store prosjekter, uansett om du allerede er i gang med Microsoft 365, er i planleggingsfasen eller ikke vet helt hvor du skal begynne. Våre konsulenter har erfaring fra mange ulike bransjer og organisasjoner. Du kan derfor være trygg på at vi bygger effektive løsninger med høy kvalitet som ivaretar bedriftens behov.

Vi inntar et helhetsperspektiv og belyser hvordan ny teknologi, hybride arbeidsformer, krav til sikkerhet og ulike fagområder påvirker arbeidsplassen og hvordan dere kan samhandle på gode og effektive måter.

Våre tverrfaglige team av rådgivere, utviklere, sikkerhetseksperter og endringsledere bistår bedrifter med følgende: 

Teknisk implementering av Microsoft teknologi

Vi hjelper kunder med å implementere og utnytte Microsoft-teknologi på en måte som gir størst mulig verdi og positive effekter. Det være seg å planlegge og implementere en migrering fra et eksisterende system, eller å utvikle helt nye systemer og løsninger. Prosessene våre starter med at vi kartlegger kundens nåværende IT-infrastruktur og forretningsbehov, før vi drøfter ulike fremgangsmåte for å løse oppgaven på en best mulig måte. Vi tilbyr alt fra enkeltpersoner til større team, avhengig av kompleksitet, ambisjoner og omfang.

Organisatorisk implementering av Microsoft teknologi

Digitalisering av arbeidsplassen påvirket hvordan vi jobber, og hvilke ferdigheter vi må ha for å løse ting på en smartere og sikrere måte. For å lykkes med å bygge en digital arbeidsplass, er vi avhengig av å få med menneskene i organisasjonen. Vi fasiliterer disse prosessen slik at innføringen og videreutviklingen av den digitale arbeidsplassen oppleves smidig og effektiv. 
Vi jobber med både kompetanse, kultur og system for å realisere ønsket verdi. Effektiv digital samhandling blir en proaktiv del av en verdiskapende og lærende organisasjon slik at dere kan levere bedre og mer effektivt på forretningsmessige mål og strategier. Bedre samhandling og arbeidsoppgaver som gjøres på en smartere og tryggere måte bidrar til godt og attraktivt arbeidsmiljø, og ansatte som kjenner mestring og opplever verdi. 

Power Platform: Lav-kode, innsikt og automatisering

Microsoft 365 er en kraftfull plattform med mye hyllevarefunksjonalitet, men ofte dekker ikke dette alle behov til virksomheten. Heldigvis er plattformen tilrettelagt for tilpasning og utvikling, og Bouvet har dedikerte utviklere som jobber mot blant annet Power Platform. 
Plattformen inneholder verktøy for analyse, automatisering og forenkling av forretningsprosesser. Våre konsulenter kan gi råd om, og utvikle, forretningsprosesser slik at dere sparer tid og reduserer kostnader.


Vi har erfaring fra kunder i mange bransjer, og kan hjelpe med alt fra rådgivning om innføring, bruk og adopsjon til utvikling av løsninger, slik at du får utnyttet plattformen på best mulig måte.

Sikkerhet

Mangelfull IT-sikkerhet koster samfunnet store beløp og resulterer i tap av konkurranseevne, trygghet, omdømme og tillit for norske bedrifter og norsk offentlig sektor.
Bouvet leverer tjenester til samfunnsaktører med et ekstra behov for informasjonssikkerhet, for eksempel Forsvaret, Politiet, helsevesenet, banker og energibransjen. Men som stadig flere dessverre oppdager er enhver organisasjon et potensielt offer for IT-angrep, så sant man bruker IT-systemer.

Vi har fageksperter med utdannelse og sertifiseringer innen en rekke fagområder knyttet til sikkerhet, fra sikker hardware til pedagogikk. Men våre sikkerhetseksperter jobber ikke bare med sikkerhet! I Bouvet ser vi sikkerhet som en selvsagt del av helheten, på linje med egenskaper som «kvalitet», eller «brukervennlighet». Alle våre løsninger og tjenester leveres derfor med rett sikkerhetsnivå.
 

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter