Forretningsdesign - Bouvet Norge

Forretnings­design

Ved å kombinere det beste fra flere kjente metoder innen design og forretningsutvikling kan forretningsdesign fungere som en katalysator for at en virksomhet skal kunne takle nåværende og fremtidige utfordringer.

I takt med utvikling av ny og bedre teknologi endrer brukere og kunders behov, forventninger og vaner seg raskere enn noensinne. I en moderne virksomhet, både i offentlig og privat sektor, blir derfor kravene til brukeropplevelse og forretningsmodeller stadig mer komplekse. Dette har blant annet ført til helt nye krav til en virksomhets endringsevne for at den skal kunne lykkes over tid.

Å kunne snu seg raskt, gjøre de riktige tingene effektivt og riktig, og ikke minst ta i bruk virksomhetens ulike ressurser på best mulig måte i et smidig perspektiv, har aldri vært viktigere.

Men å skulle lykkes med dette er ikke enkelt – og utfordringen for mange er prioritering og organisering. Hvor skal vi starte? Hva vil gi oss mest effekt? Hvordan jobber vi for å faktisk lykkes med de endringer som kreves?

For veldig mange virksomheter mener vi at forretningsdesign vil være nøkkelen for å sikre fremtidig levedyktighet og suksess.
 

Magien i spennet mellom kundebehov, forretning og teknologi

Forretningsdesign handler enkelt forklart om å finne og utnytte magien som ligger i spennet mellom kundebehov, forretning og teknologi for å løse utfordringer og skape verdi. Ved å ta disse tre aspektene på alvor samtidig kan forretningsdesign være en nøkkel for å styrke virksomheters verdiskapning, øke konkurransekraft eller hjelpe dem å finne nye måter å løse et samfunnsoppdrag på. 

Verdien av forretningsdesign skapes gjennom

  • Identifisering og utnyttelse av muligheter slik at virksomheten beveger seg i riktig retning og gjør de riktige tingene riktig, på en så rask og effektiv måte som mulig. 
  • Realisering av forretningsverdi gjennom designmetodisk tilnærming hvor strategi og konkrete tiltak står sentralt, og innovasjon, konseptutvikling, organisasjonsutvikling og teknologi er en vesentlig del av løsningen. 

For å lykkes med dette hjelper vi virksomheter med å 

  • Definere problemer, utarbeide målbilde og designe strategier og tiltak gjennom grundig innsikt og analyse.
  • Realisere forretningsmål og løse reelle brukerbehov gjennom å identifisere, utvikle, validere og implementere konsepter og tiltak. 
  • Kartlegge, designe og evaluere nye forretningsmodeller og muligheter. 
  • Lykkes med bærekraftig innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling og digital transformasjon gjennom utvikling av smidige organisasjonsstrukturer og prosesser.
  • Identifisere verdi i komplekse økosystemer gjennom helhetlig prosesskartlegging og verdistrømsanalyser.
  • Drive strategiske omstillingsprosjekter hvor digitalisering, brukerorientering og organisasjonsutvikling står sentralt
forretningsdesignprosess.png

Ved å ta i bruk ulike metoder får vi vurdert og tatt hensyn til virksomhetens egenskaper, fordeler, økonomiske utgangspunkt og konkurrenter, samtidig som vi også får fokus på brukerbehov, organisasjonsutvikling og virksomhetens forutsetninger for digitalisering.

Men kanskje enda viktigere hjelper forretningsdesign med å unngå ta avgjørelser basert på antagelser og gjetning. Noe av nøkkelen til at forretningsdesign er så effektivt, er at metodikken tvinger virksomheten til å ta utgangspunkt i et kundebehov, et forretningsbehov eller en utfordring heller enn et ønske eller en antagelse om hvordan nå et forretningsmål. Man er nødt til å stille en god diagnose før man medisinerer.

 

Alle strategier fra oss skal være operasjonelle 

Vårt fokus er på å lage operasjonelle, dynamiske strategier som skal føre til konkrete tiltak. 

Utvikling av løsninger og tiltak skal åpenbart henge sammen med forretningsstrategien, men for å lykkes med å ta en virksomhet i riktig retning kan det være det krever nye eller endrede strategier og forretningsmodeller. Operasjonelle strategier er også viktig for å transformere organisasjoner til å bli agile og ha kontroll på retningen organisasjonen går i. 

Når vi leverer forretningsstrategier, vil hvordan utnytte effekter av digitalisering ofte være en hovedessens. Samtidig tar vi hensyn til at prosessen må tilpasses virksomheten og deres omgivelser. Vi lar derfor resultat fra forretningsanalysen styre fokus og metode i prosessen. I utarbeidelse av strategien trekker vi inn erfaring og kunnskap om hvordan teknologisk endring omformer samfunn og konkurranseforhold. Dette gjelder både på makronivå og hvordan det slår ut for den enkelte organisasjon. Vi tar også hensyn til at tiltak som skal gi gevinst ikke bare er teknologiske, men også omfatter blant annet merkevare, organisasjon og arbeidsprosesser. Erfaringsmessig vil de største gevinstene i tillegg kreve endring i tankemåte og kultur. 
 

Alle prosesser er ulike – om du har noen spørsmål håper vi du tar kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå 

For oss er forretningsdesign en smidig prosess. Det betyr at vi tilpasser prosess, verktøy og metoder etter virksomheten og oppdragets egenart. I tillegg er vi veldig opptatt av å lytte og forstå våre kunder og deres virksomhet. Vi ønsker et miljø hvor vi jobber sammen og utfordrer hverandre. Vi mener at vår kultur, som er bygget på troverdighet, jordnærhet og engasjement, tydelig kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på og deler av erfaring og kompetanse.

Om din virksomhet kjenner igjen noen av problemstillingene og utfordringene beskrevet i denne teksten, eller bare er nysgjerrige på hvordan forretningsdesign kan hjelpe med å skape verdi og utnytte virksomhetens ressurser best mulig, håper vi dere tar kontakt med oss for en prat. Vi lover null floskler og planer om store strategidokumenter som ender i skuffen, men heller en åpen dialog om hvordan vi sammen kan hjelpe dere med operative strategier og tiltak som lar seg implementere, slik at dere som virksomhet på best mulig måte kan møte både dagens og fremtidens utfordringer.  

Ta kontakt for en prat

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign
Per Ivar Nerseth
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter