E­handel ­ og omnikanal

Netthandel er enormt effektivt i mange sammenhenger. Det sparer tid både for tilbyder og kunde.

Planmessig og taktisk samspill mellom salgsressursene, der e-handel og automatisering benyttes der det er hensiktsmessig, og fysiske kanaler og menneskelige ressurser benyttes hvor det tilfører verdi, gir økt salg! Dette betinger at man gjør mer enn å implementere og utvikle en nettbutikk. – Det må også gjøres endringer i organisasjon og roller ut fra helhetlig perspektiv på hva som tilfører verdi for kundene.

Hvorfor velge Bouvet?

En e-handelssatsning er en kompleks prosess som krever bredde i kompetanse, og selv når dere har mye kompetanse inhouse kan det kreves supplement utenifra. Bouvet er spesialist på e-handel og kundeopplevelser, og med vår lange erfaring og brede kompetanse kan vi bidra i alle faser fra strategi og implementering til optimalisering. Vi kan hjelpe deg med blant annet

 • Systemutvikling
 • Strategisk netthandelsutvikling
 • Endringsledelse
 • Markedskommunikasjon
 • Innhold
 • Growth hacking

Vi er deres «digitale partner», og utfyller dere både på kompetanse og kapasitet.

Innsikt og strategi

Strategi basert på innsikt og forretningsmål er fundamentet for å lykkes. Våre erfarne rådgivere tar en helthetlig tilnærming til e-handelssatsningen og ser den i et omnikanalperspektiv gjennom

 • Innsikt fra gode og grundige dataanalyser
 • Erfaring fra tilsvarende oppdrag
 • Selskapsstrategi
 • Gode businesscase

Rådgiverne har en tydelig bevissthet rundt hvordan man kan skape verdi for kunder og selskapet, gjennom å kontinuerlig bruke erfaring og teste nye forbedringer, med en datadrevet og smidig tilnærming basert på metodikk for tjenestedesign.

Fra prosjekt til kontinuerlig forbedring

E-handel er ikke et prosjekt, men en kontinuerlig prosess hvor forbedringer utvikles over tid i takt med at kundenes behov og forventninger endres. For å få dette til må det etableres en smidig tilnærming, noe vi hjelper våre kunder å komme i gang med. Metodikken tilpasses selvfølgelig til de ulike behov vi ser hos ulike kunder.

Vi starter helst med innsikt, både for å forstå selskapene, interessentene, kundene og markedet. Noen ganger bruker vi det i det strategiske arbeidet. Andre ganger bruker vi det for å forstå hva vi skal lage for hvem. Vi hjelper dere med å finne ut hva dere behøver for å gjennomføre en vellykket e-handelssatsning – fra organisasjonsendring til systemarkitektur. Deretter lager vi en minimumsløsning for å begynne å skaffe oss læring om hva som skaper verdi for kundene når vi utvikler løsningen videre. Tidlig brukerinvolvering sikrer at utvikling skjer i henhold til faktiske behov hos brukerne, og ikke basert på tro og synsing.

Siden vi liker å drive butikk er vi også i stand til å hjelpe deg over tid, også etter at grunnmuren er på plass. Det kan være hvordan man sørger for å skaffe kunder, betjene dem, og bruke det vi lærer om dem til å sørge for at kunden kommer tilbake igjen og igjen. Her gjør vi salgsfremmende tiltak som søkemotoroptimalisering, digital markedsføring og optimalisering av konvertering.

Vår arbeidsmetodikk, setter våre kunder i stand til å møte kundenes forventninger og skape gode kundeopplevelser - nå og i fremtiden!

Plattformer

Vi kan hjelpe deg med det meste innen netthandel, også i valg av teknisk plattform. Enten det gjelder skreddersøm eller tilpassing av hyllevare har Bouvet systemutviklingskompetanse innen

 • Optimizely
 • SAP Hybris
 • Magento

Har du allerede en teknisk plattform på plass så kan vi uansett hjelpe deg med å mest mulig ut av løsningen.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter