Medicine doctor touching tablet. Medical technology and futuristic concept.

Helse og omsorg

I Bouvet har vi bygget et sterkt fagmiljø i krysningspunktet mellom helse og teknologi. Sammen med våre kunder bruker vi vår kompetanse til å utvikle og forbedre fremtidens helsetjenester.

Stort kompetansemiljø

Opp mot 100 Bouvet-konsulenter jobber til daglig med helserelaterte aktiviteter eller i prosjekter hos aktører relatert til helsesektoren.

En av dem er Karin Wallis. Hun jobber med å gjøre patologisk arbeid mer sømløst på tvers av Sveriges 21 regioner for å sikre en like god kreftbehandling for alle pasienter i Sverige.

Les mer om prosjektet i intervju med Karin her.

 

Endring og innovasjon

Ledelse på alle nivåer i helsevesenet spiller en nøkkelrolle for å lykkes med endringsarbeid.

Vi i Bouvet kan hjelpe deg med å styrke forholdene for forretningsorientert og pasientfokusert endringsarbeid.

Fremtidens helseteknologi

Med nye teknologiske løsninger og nyvinninger forbedres tilbudet og tilgjengeligheten til gode helsetilbud.

Relaterte prosjekter

Vil du ta en prat om et av våre prosjekter eller hvordan vi kan bistå i deres?

Vibekke Andersen
Leder Marked i Rogaland
Ole-Jørgen Tallaksrud
Key Account Manager
Robert Bààr
Avdelingsleder