–Føler du bidrar og er en viktig del i et større bilde

Møt vår samfunnsbygger Isabel Bjurmalm. Som tjeneste- og UX-designer jobber hun sammen med Forsvaret med å utvikle viktige verktøy for god kommando og kontroll, og på fritiden bruker hun sin kompetanse til å skape et mer bærekraftig båtliv.

 I sitt arbeid hos Forsvaret har Isabel et viktig samfunnsoppdrag, noe hun finner svært givende. 

 –Det jeg utvikler sammen med Forsvaret gjelder like mye i fred som i krig og selv om det kan virke litt skremmende, er det viktig å kunne bidra. Det vi utvikler har stor påvirkning, ikke bare for organisasjonen, men for hele Norge, sier Isabel. 

Freepower.JPG
Freepower ute på bølgane blå

Selv om det er viktig å ha meningsfulle oppdrag er det ifølge Isabel også viktig å ha en fin balanse mellom jobb og fritid, slik at hun blant annet har tid til å jobbe med, Freepower, et selskap hun er med i sammen med ektemannen. De utvikler en elektrisk båt, som er selvforsynt på energi fra solen.

 –Med fri energi kan vi demokratisere båtlivet og gjøre det tilgjengelig for alle. Vi ønsker å lage et båtkonsept som også kan fungere for brukere i tredje verden og hvor det er behov for en løsning som ikke bare hjelper på miljøet, men også på fattigdom og levevilkår. 

Isabel_baat1.jpg
Isabel bak spakene på Freepower

Det at Isabel har tid og overskudd til å arbeide med dette på fritiden er viktig, men vel så viktig er det at Bouvet gir henne stor frihet også i arbeidstiden. At organisasjonen viser tillit til henne som arbeidstaker og at hun vet hvilke rammer hun har og vet hvilke mulighetsrom hun har til å påvirke. 

–I tillegg til det er Bouvet et veldig jordnært, morsomt og ujålete selskap der du blir behandlet som et familiemedlem, samtidig som det er et utrolig høyt faglig nivå.  
 

Temaer