Struktur spiser tilfeldigheter til frokost

Varighet: Registrering og frokost kl 08:00, seminar fra 08:30-09:30

Pris: Gratis

Kurskategori: Frokostseminarer

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Mange organisasjoner står overfor situasjoner som krever store teknologiske og digitale endringer. Alt haster plutselig og en setter i gang mange endrings- og utviklingsinitiativer samtidig.

Kjernen i frokostseminaret handler om hvorfor og hvordan strukturert og helhetlig tilnærming til endringsledelse er svært viktig for å lykkes. 

Vi tar utgangspunkt i Elvias store digitale utviklingsprogram hvor mange endringer gjøres parallelt, samtidig som det er store avhengigheter mellom systemene som endres.

Høy kompleksitet i endringsomfanget for organisasjonen stiller store krav til organisering og metodikk  til endringsledelse. 
 

Program:
 

  • 08.00 – 08.30: Frokost og registrering
  • 08.30 – 08.35: Velkommen v/ Bente Nordahl - avdelingsleder Bouvet
  • 08.35 – 09.25: Struktur spiser tilfeldigheter til frokost: helhetlig tilnærming til endringsledelse
  • 0925 – 09.30: Avslutning og spørsmål v/ Bente Nordahl

Foredragsholdere:
 

  • Silje Katarina Holmsen (Elvia)
  • Catarina Ruud (Bouvet)
  • John Arild Jørgensen (Bouvet)
  • Karianne Tandberg (Bouvet)

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Frokost fra kl. 08:00. Foredrag fra kl. 08:30-09:30
Seminaret gjennomføres kun fysisk hos Bouvet i Sørkedalsveien 8, på Majorstuen i Oslo. 

Velkommen til frokost, mingling og faglig påfyll! 

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs