Muliggjør fremtidens arbeidsmåte med lavkode

Utviklingen på digitale enheter, applikasjoner og nettverk har vært enorm siden den digitale revolusjonens start. Utviklingen av applikasjoner har også påvirket hvordan og hvor effektivt vi jobber. Nå er behovet for applikasjoner større enn det finnes kompetanse, så hvordan skal man holde følge?

Photo by Ryan Quintal on Unsplash
For å svare på behovet etter applikasjoner, ser det ut til at det er duket for neste steg i utviklingen. Er det noe Covid-perioden har vist, så er det at vi mennesker er svært tilpasningsdyktige. Hva er den neste fasen i den moderne arbeidsplassen? Hvor vil neste generasjon jobbe? Vi tror det er minst fem aspekter som gir en god indikasjon på hva neste steg kan være.
 

Ikke nok IT-kompetanse

Markedet viser en stor etterspørsel etter applikasjoner, funksjonalitet og automatisering. Det er gitt en spådom at det vil bygges 500 millioner applikasjoner de neste 5 årene. Dette er flere applikasjoner enn det er bygget de foregående 40 årene. Dette krever mer kompetanse enn det som finnes og utdannes i dag. Av denne grunn har det kommet løsninger som gir mulighet for low-code/no-code utvikling. Disse plattformene gir muligheten for personer med en domene kompetanse, men som kanskje mangler teknisk bakgrunn, å skape disse applikasjonene. Disse løsningene vil ved siden av å løse det nære behovet, frigjøre de tekniske ressursene fra mindre og lokale behov, og heller tenke på organisasjonskritiske løsninger. De lokale behovene skal være mulig å løse lokalt, ved at de ansatte selv skaper denne verdien!


Fremtidens medarbeidere

Det er et helt annet fokus på IT kompetanse fra tidlig alder nå, enn noen gang tidligere. Forståelsen for tekniske løsninger og bruker av datamaskiner er helt essensiell for å kunne være forberedt på det som venter i arbeidslivet. Dette fører også til at kunnskapen blir mer levende, oppdatert og delt mellom medarbeidere enn tidligere. Denne kompetansen vil også gi denne generasjonen en del forventninger til arbeidslivet. Muligheten til å gjøre jobben best mulig, skal ikke og må ikke begrenses av mangelen på IT ressurser eller tid i bedriftens IT avdeling, men den må gi disse kompetente menneskene mulighet til å skape den verdien som skal til for å optimalisere deres jobb og organisasjonen som helhet.

«Muligheten til å gjøre jobben best mulig skal ikke og må ikke begrenses av mangelen på ressurser eller tid i bedriftens IT avdeling»

Effektivitet gjennom deling av data

Ved å gi medarbeidere tilgang til relevant data og lavkode verktøy kan de lage rutiner og verktøy som understøtter og forbedrer utførelsen av jobben deres. Kanskje dataflyt skal opparbeides for at de riktige interessentene er med i arbeidsprosessen, kanskje det er data som skal visualiseres og analyseres for å ha grunnlag for oversikt og beslutningsgrunnlag eller kanskje det er data som skal hentes ut, oppdateres eller registreres. Dette og mye mer er typiske handlinger som brukerne selv, uten store opplæringsløp kan skape i denne plattformen.
 

Smidighet – Raskere omstille seg til endringer

Er det en tydelig erfaring vi har fra Covid perioden, så er det at vi lever i et samfunn hvor vi stadig må tilpasse oss. Dette, sammen med andre endrede krav og forventninger, utfordrer oss med tanke på organisasjonen og IT-systemer. De fleste organisasjoner jobber hardt for å oppnå økt smidighet. Ved å muliggjøre økt endringstakt, vil organisasjonen raskere kunne omstille seg de behov og krav som stilles. Nye løsninger må utvikles og tas i bruk for å oppfylle kravene, dette må skje raskt og gjerne uten store investeringer i personell eller kroner. I en slik setting vil effektive samhandlingsløsninger, lavkode og smidig utvikling utgjøre en forskjell.
 

Struktur, kontroll og sikkerhet

Tankegangen rundt utvikling og datatilgang for «ikke-teknisk» personell kan være skremmende for mange organisasjoner. Gode metodeverk for å definere hvilket brukere som skal ha tilgang på hvilket kilder, hvem som har tilgang på verktøyene og de vil jobbe i «begrensede» miljøer som gir muligheten til å styre og minimere risiko. Her er det en klar oppgave for IT avdelingen og ikke begrense tilgang på en slik måte at man forhindrer verdiskapning, men samtidig sikre og sørge for at regler opprettholdes.
 

Men hvorfor velge dette?

Støtte innovasjon
Enkelt sagt, så åpner lavkode plattformen opp for å løse behov som kanskje ikke ville blitt prioritert ved et standard utviklingsløp. Dette fordi behovet kanskje gjelder et fåtall ressurser. Prediksjonen gir signaler om at behovene for systemer er større enn de fleste IT avdelinger klarer å levere/drifte. Ved å gi sine medarbeidere muligheten til å utvikle disse systemene selv, vil man kunne tilfredsstille flere deler av organisasjonen og man vil som konsekvens skape MVP løsninger som er forankret ned i de konkrete brukerbehovene. Hvis en god MVP er utarbeidet og organisasjonen ser behovet for denne på en bredere skala, så er veien for å gjøre denne til et IT-eid kritisk system mye kortere, enn ved en sentral bestilling. Slik vil verdikjeden fungere!
 
«Gi ambisiøse arbeidere spillerom til å skape verdi gjennom gode verktøy og dataflyt på tvers»
 
Kultur og tilfredse arbeidere
Smidighet i organisasjoner kan gi mindre flaskehals og de ansatte bedre progresjon i arbeidet. Som arbeidsgiver vil man levere de verktøy de ansatte trenger for å gjøre sin jobb og redusere risikoen for motstand på veien. Ved at man eventuelt gir de ansatte muligheten til å løse sine egne utfordringer, uten at man må vente på å bli prioritert, så vil man også skape en kultur som støtter opp det å være pro-aktiv. Kulturen er den faktoren som beskriver hvordan «vi» jobber individuelt og sammen. En fremtidsrettet og selv-utviklende kultur gir de ansatte en naturlig innstilling til verdiskapning.