Møt oss under Arendalsuka - Bouvet Norge

Møt oss på Arendalsuka

arendalsuka-deltaker.svg

Vi ser i år frem til å arrangere og delta i ti samtaler og debatter om ulike saker i krysningspunktet mellom samfunn og teknologi under Arendalsuka.

Se kalender og les mer om de ulike arrangementene her. 

 

Torsdag 18. august

09:00 - 10:00: Hva er riktig bruk av skjerm i skolen?

arendasuka_2022_stengerviføra-01.jpg

Skriker etter IT-kompetanse: Stenger vi døra for innvandrere?

Nåløyet for å kunne bidra med IT-kompetanse i offentlig sektor er svært trangt. Du må ha mastergrad, 3 års ansiennitet og gode norskkunnskaper. Lukker offentlig sektor døra til mer kapasitet og mangfold i IT-bransjen?

Se fullt program her

Arrangør: Bouvet 

Medvirkende:

 • Torgeir Waterhouse, Partner, Otte
 • Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet Norge AS
 • Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og samfunnskontakt, IKT-Norge
 • Henriette Høyer, Kommunikasjonsdirektør, Bouvet
 • Vegard Storstad, IT-direktør, NAV
 • Gunn Karin Gjul, Statssekretær (AP), Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Mahmoud Farahmand, Stortingsrepresentant, Høyre

Arrangementstype: Debatt

Moderator: Torgeir Waterhouse

Tid: Onsdag 17/8 2022 16:00 - 17:00

Sted: Castelle
Arrangementet strømmes

 

arendasuka_2022 copy-01.jpg
 

Hva er riktig bruk av skjerm i skolen? 

Helsedirektoratet fraråder alle skjermbruk for de minste barna. Dette har skapt usikkerhet og forvirring blant foreldre og lærere: Hvor mye skjermtid er bra for ungene? Hva er riktig bruk av skjerm i oppveksten? 

Se fullt program her

Arrangør: Bouvet 

Medvirkende: 

 • Øystein Gilje, Professor, Universitetet i Oslo
 • Trond Ingebretsen, Divisjonsdirektør, Utdanningsetaten i Oslo kommune
 • Aslak Berntsen Husby, Leder, Elevorganisasjonen
 • Øystein Mathisen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Margret Hagerup, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet Norge 
 • Roger Sandum, Møteleder, Corporate Communications

Arrangementstype: debatt

Moderator: Roger Sandum

Tid: Torsdag 18/8 09:00 - 10:00

Sted: MS Brim
Arrangementet strømmes

 

 

arendasuka_2022_Utsira.jpg

Flytende havvind Utsira Nord – Har vi kontroll på kompetanse, rammebetingelser og innovasjon?

Møt oss til paneldebatt på Arendalsuka, Bouvet og Utsira inviterer viktige aktører og politikere til debatt om hvordan styrke konkurranseevnen og rigge oss for nasjonal satsing innen flytende havvind på norsk sokkel. 

Se fullt program her

Arrangør:

Bouvet, Utsira kommune, Stavanger Næringsforening og Rogaland fylkeskommune

Sted: Rygerelektra, Arrangementet strømmes i tillegg. 

Tid: Onsdag 17/8 19:00 - 20:00

Medvirkende:

 • Marte Eide Klovning, Ordfører, Utsira kommune
 • Sigve Knutsen, Direktør for juss og rammevilkår, Petroleumstilsynet
 • Grete Hexeberg, Project Director Offshore Wind, Equinor
 • Fredric Celius, Business Development Manager Offshore Wind Nordics, Shell
 • Frank Emil Moen, Managing Director, Energy Innovation
 • Geir Ove Karlsen, Head of Policy and Government Affairs, Aker Offshore Wind
 • Johannes Stavland, Leder for forretningsenheten Design and Asset Information Management i Bouvet, Bouvet
 • TBA, Olje- og energidepartementet
 • Grete Møgster, Fasilitator, Utsira kommune
 • Ketil Espenæs, Moderator, Bouvet
Arendalsuka-ny-pandemi-2.jpg

Hvordan ruste oss for en digital pandemi?

Vi opplevde i starten av covid-19 pandemien at hverken befolkningen, helsevesenet eller myndighetene var forberedt på pandemien og enda mindre på konsekvensene av denne.

På tilsvarende måte er vi bekymret for at folk flest, virksomheter eller myndigheter heller ikke er forberedt på digitale hendelser som får konsekvenser for mange, vi forventer bare at nettverk og digitale systemer fungerer når vi trenger det.

I innlegget vil Fredrik Grindland og Ivar Sønstabø gi konkrete tips om hvordan man kan ruste seg for en digital pandemi. Både for å redusere risiko, redusere konsekvenser og redusere skade av en digital hendelse.

Se fullt program her

Arrangør: Bouvet, Digin

Medvirkende: 

 • Fredrik Grindland, Bouvet
 • Ivar Sønstabø, Bouvet

Arrangementstype: Foredrag og samtale

Tid: Mandag 15/8 2022 14:00 - 15:00

Sted: S/S Solrik

Arendalsuka-scenario-ny versjon.jpg

Scenariobasert VR-trening til bruk i industri og infrastruktur

Foredrag med mulighet til å teste VR-briller på kaia etterpå.

Se fullt program her

Arrangør: Bouvet, Digin

Medvirkende

Anders Stensland og Steffen Myklebust, Bouvet

Arrangementstype: Foredrag

Tid: Onsdag 17/8 2022 10:00 - 11:00

Sted: S/S Solrik

Hvordan kan Norge møte fremtidens kompetanseutfordringer 

Se fullt program her

Over halvparten av alle NHO-bedrifter sier at deres kompetansebehov i noen eller stor grad er påvirket av klima- og miljøhensyn. Det samme gjelder behovet for IKT-kompetanse.

Hvor skal denne kompetansen komme fra, og hvem har ansvaret for å utvikle den? Hvordan skal det finansieres, og hva slags kompetanse snakker vi om? Dette er noen av spørsmålene som skal tas opp i dette seminaret

Arrangør: Finansforbundet

Medvirkende i panelsamtale: 

 • Tore Karlsen (Partner PwC)
 • Ylva Lindberg (Norfund)
 • Mali Hole Skogen (IKT-Norge)
 • Simen Sommerfeldt  (Teknologidirektør i Bouvet)
 • Oda Bjerkan (UN Global Compact Norge)
 • Runa Opdal Kerr (Direktør arbeidsliv Finans Norge)

Arrangementstype: Seminar

Tid: Mandag 15/8 2022 14:30 - 16:00

Sted: Thon hotel Arendal

Hvordan digitalisere for bærekraftig omstilling?

Verden trenger bærekraftig omstilling og det er ingen tvil om at digitalisering vil være sentralt i et slikt skifte. Samtidig famler de fleste etter god praksis og gode arbeidsmetoder. Derfor har praksis og akademia sammen etablert GoForIT som en plattform for kunnskapsutvikling og endring av praksis. En viktig aktivitet i GoForIT er utvikling av verktøykasse for bærekraftig digitalisering. På dette arrangementet møter du toneangivende aktører i GoForIT i samtale om hvorfor vi samarbeider og eksempler på hva vi utvikler sammen. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål. 

Se fullt program her

Arrangør: Universitetet i Agder, GoForIT

Medvirkende:

 • Leif Skiftenes Flak, Leder for CeDiT, CeDiT/UiA
 • Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
 • Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet ASA
 • Louise Berge, Bærekraftsdirektør, Accenture
 • Christopher Frenning, Datasentersjef, Microsoft

Arrangementstype: Debatt

Tid: Onsdag 17/8 2022 19:20 - 20:00

Sted: UiA-teltet 

Streaming tilgjengelig her

Kan digitalisering gi mer strømnett raskere? 

Overgangen til et lavutslippssamfunn fordrer stor grad av elektrifisering og stiller krav til økt kapasitet i strømnettet. Vi må utnytte eksisterende nett bedre, men vi må også bygge ut mer nett.

Strømnettutvalget peker blant annet på digitalisering som avgjørende. Men vil digitalisering løse utfordringene?  – og tas disse mulighetene tilstrekkelig i bruk? 

Se fullt program her

Arrangør: DigitalNorway, NVE

Tid: Mandag 15/8 2022 14:00 - 14:45

Arrangementstype: Debatt

Medvirkende i debatten fra Bouvet: Tormod Varhaugvik

Sted: Haralds pub

Mobilitet til kvelds del 1: fra elbil til delebil

Grønne kjøretøy eller grønne kilometer: Bør fordelene for elbiler flyttes mot delte løsninger?

Når vi har klappet oss selv ferdig på ryggen for at nybilsalget nå ligger jevnt på over 80% andel elbiler, er det på tide å ta debatten om vi bruker milliardene på rett virkemiddel til rett mål. 

Mobilitet til kvelds lover et fagarrangement helt uten politikere, og et panel hvor ingen skal gratulere seg selv. Her er det lav terskel og høy temperatur. Kos og kontrovers.

 Det er satt sammen et panel som kommenterer (halv)kontroversielle påstander, diskusjonen som går i kommentarfeltet og som tør å stille spørsmålene som bør stilles.

Se fullt program her

Arrangør:  sponses av Entur, Knowit, Bouvet og Elbilforeningen.

Medvirkende fra Bouvet: Kristian F. L. Amlie, rådgiver i Bouvet

Arrangementstype: Debatt

Tid: Tirsdag 16/8 2022 20:00 - 20:50

Sted: Samferdselsteltet

Agder, Norges svar på Austin, TX?

Se fullt program her

Hvordan kan vi lykkes med å bygge Agder som Norges svar på Austin, TX?

Hva skal til for å lykkes med å tiltrekke oss riktig kompetanse?

 • Hvordan legge til rette for innovasjon og nyskapning i verdensklasse?
 • Hva er vi gode på, hva må vi gjøre mer av?

Bli med på lunchseilas med tilhørende paneldiskusjon og workshop

Arrangør: Digin

Medvirkende fra Bouvet: 

 • Helene Tønnesen, Bouvet Sør

Arrangementstype: Paneldiskusjon og Workshop

Tid: Tirsdag 16/8 2022 11:30 - 13:30

Sted: S/S Solrik